KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
Một số hình ảnh của buổi lễ: